Kiehtova ja salaperäinen kartanopuisto toimii itsessään suurena inspiraationa uudelle visuaalisen taiteen festivaalille.

Kaupunkitapahtumat Espoo vastaa Espoo Visual Festivalin tuotannosta. Kaupunkitapahtumien tiimin tavoitteena on luoda Espooseen elämyksellisiä ja kestäviä kulttuuritapahtumia. Lähtökohtana on tuoda taide ja kulttuuri kaikkien kaupunkilaisten saavutettavaksi.
Kaupunkitapahtumat on osa Espoon tapahtuma- ja kulttuuripalveluita.

Suomen valotaiteen seura FLASH toimii tuotantoyhteistyökumppanina. Yhdistys perustettiin vuonna 2017 edistämään valotaiteen ja sen tekijöiden asemaa Suomessa ja kansainvälisesti. Se järjestää mm. näyttelyitä, koulutusta ja muita tilaisuuksia, tiedottaa alan tapahtumista ja ottaa kantaa alaansa liittyviin aiheisiin.

Työryhmä

Saara Vanhala, tapahtumakoordinaattori, vastaava tuottaja
Kaupunkitapahtumat Espoo
saara.vanhala@espoo.fi, p. 043 825 9147

Laura Läntinen, verkostosuunnittelija, markkinointi ja viestintä
Kaupunkitapahtumat Espoo
laura.lantinen@espoo.fi, p. 043 824 6337

Lea Rintala, tapahtuma- ja kulttuuripalvelupäällikkö
Espoon kaupunki

Ilkka Paloniemi, vastaava kuraattori

Mia Erlin, kuraattori

Jussi Rusanen, tekninen tuottaja

Unto Rautio ja Iina Kettunen, festivaalin visuaalinen kuvamaailma

Tero Juuti,
graafinen ilme

Fiander Graphics Oy, nettisivut

Viestintätoimisto Drum, viestintäsuunnittelu