Project Description

Tinted Archaeoacoustic
Aki Päivärinne FIN

Teos tarkastelee ihmisen kuuloa, havaintoa ja äänellisen ympäristön historiaa ja sitä mitä voimme väittää olevaksi sitä. Mitä on ääni-arkeologia ja mitä siihen voidaan liittää? Mitä voidaan tietää historiallisesta Träskändan puiston äänimaisemasta eri aikoina ja miten sitä voi käyttää lähtökohtana taiteelliselle ilmaisulle? Teos tutkii toisaalta äänen ja havainnon psykoakustisia ulottuvuuksia; Mitä voidaan havaita selkeästi ja mikä liikkuu havainnon raja-alueella ja toisaalta historian suhdetta valheeseen ja tiedon pirstaloitumiseen.

Aki Päivärinne on monipuolinen äänitaiteilija. Päivärinteen viime aikaisissa projekteissa yhdistyy pohdintaa luonnon ja rakennetun ympäristön suhteesta, saavutettavuudesta, psykologiasta, demokratiasta, moniaistisuudesta ja tilan haltuunottamisesta sekä äänen suhteesta ruumiin liikkeeseen. Tulevaisuuden projekteissaan Päivärinne pyrkii keskittymään ennakkoluulottomammin äänelliseen ilmaisuun sekä vapaankentän, että rakennetun ympäristön piirissä tapahtuvissa julkisissa sekä kaupalisissa projekteissa.