Project Description

ATLASPUU
Teemu Määttänen FIN

videoprojisointi
2018

Teemu Määttäsen teoksessa ATLASPUU mielikuvitukselliset kartat ja kartoitukset täyttävät Träskandan kartanon vanhan lehtikuusen vaurioituneen haaran. Teoksessa voi nähdä kartoittamisen esiin tuoman liikkeen erilaisissa mittakaavoissa, mikrotason ravinteiden liikkeestä makrotason liikenteen, teollisuuden ja yhteiskunnan liikkeiden kautta aina kosmiseen mittakaavaan saakka.

Teemu Määttänen (s. 1978) on Helsinkiläinen mediataiteilija ja digitaalisen taiteen opettaja. Teoksissaan Teemu tutkii tilan, valon, värin ja liikkeen suhteita ja niiden muutoksista syntyviä assosiaatioita. Hän haluaa luoda teoksia joiden parissa tätä ihmettelyä ja havainnointia voi jakaa muiden kanssa. Teemu haluaa teoksissaan tarkastella niitä mekanismeja ja tapahtumia, joilla tilat ja esineet voivat muuttua toisenlaisiksi, vaikkakin vain hetkellisesti. Teemu työskentelee Processing ohjelmointikielellä (https://processing.org/).

https://vimeo.com/tmaattan
http://teemumaattanen.squarespace.com/